+386(0)41 436 725 info@lukanc.si

Naziv operacije: Digitalizacija prodajnih poti v podjetju Lukanc

Kratica operacije: JPTT20-COVID19-digital-Lukanc

Kratek opis operacije: V okviru operacije “sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge)” bomo v podjetju vzpostavili prodajo preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo in izdelali video vsebine za podjetja in nivo izdelkov. Predvidena vrednost celotnih stroškov znaša 17.433,80 €, predvidena vrednost zaprosenih sredstev je 9.998 €. Obdobje trajanja operacije od 1. 2. 2020 do 30. 10. 2020.

Cilj operacije je vzpostavitev prodaje preko globalnih platform in izdelava video vsebin.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje
digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

The investment is cofinanced by the Republic of Slovenia and

the European Union under the European Regional Development Fund.

www.eu-skladi.si

Javni poziv je sofinanciran s pomočjo: